Stambiauogių spanguolių auginimo istorija

Ūkiniu požiūriu svarbiausios spanguolių savybės yra prinokimo laikas, derlumas, uogų kokybė ir jų išsilaikymas sandėliuojant, atsparumas nepalankiems faktoriams: šalčiams, ligoms ir kenkėjams.

SpanguolesSpanguolės (Oxycoccus Hill) priklauso erikinių (Ericaceae) šeimai. Gentyje yra tik 4 rūšys. Visiems puikiai pažįstam paprastoji spanguolė (Oxycoccus palustris Pers., syn. O. quadripetalus Gilib., Vaccinium oxycoccus L.) vis dar gausiai auganti Čepkeliuose, Žuvinto paliuose ir kitur. Reta tačiau randama Lietuvoje smulkiauogė spanguolė (O. microcarpus Turcz.. syn. Vaccinium macrocarpon Hook.). Mažai iš­tirta Danijoje. Suomijoje ir Lenkijoje pa­plitusi Hagerupo spanguolė (O. gigas Ha- gerup, syn. Vaccinium hagerupii Ahokas).

Visame pasaulyje auginama stambiauogė spanguolė (O. macrocarpus Pursh. syn. Vaccinium macrocarpon Ait.). Ji savaime auga Šiaurės Amerikos šiauri­nėje dalyje. Tai daugiametis visžalis krū­mokšnis. turintis šliaužiančiuosius (vege­tatyvinius) ir stačiuosius (generatyvinius) stiebus. Uogos sunoksta rugsėjo-spalio mėnesiais. Pagal jų prinokimo laiką veis­lės skiriamos į ankstyvąsias, t. y. prinoki­nančias rugsėjo pirmoje pusėje (‘Bergman”. Black Veil’. ‘Early Black’. ‘Franklin’. ‘Washington’), vidutinio ankstyvumo, t.y. prinokstančias rugsėjo antroje pusė­je (‘Ben Lear’. ‘Searles’, Wilcox’. ‘Ste­vens’) ir vėlyvąsias, t.y. prinokstančias spalį (‘Howes’. ‘McFarlin’, ‘Pilgrim’).

Auginimo istorija

Stambiauoges spanguoles pirmasis pradėjo auginti kapitonas Henry Hallas Cape Cod iškyšulyje Masačūsetso (JAV) valstijoje 1810-aisiais. Praėjus kelioms dešimtims metų pradėjo kurtis didelės plantacijos. Pirmosios atsirado Masačū­setso. vėliau – Niu Džersio (1835). Vis- konsino (1853). Vašingtono ir Oregono valstijose (1883-1885).

XIX amžiaus viduryje spanguolių plan­tacijos Masačūsetso valstijoje užėmė apie 1500 ha. o vidutinis derlius buvo 1.6 t/ha. To paties amžiaus antroje pusėje JAV pra­dėjo sparčiai vystytis spanguolininkystė. nes imtos taikyti naujos kultivavimo tech­nologijos. išvestos pirmosios veislės (“Howes’ – 1843 metais). Padidėjo ir plan­tacijų produktyvumas. 1867 metais ben­drasis derlius buvo 2 800 t. 1880-aisiais – 7 400 t. o 1899-aisiais-jau 14 900 t.

Bendras spanguolių plantacijų plotas smarkiai išsiplėtė XX amžiuje. 1997 me­tais jos užėmė 14 000 ha. Iš viso surinkta per 247 000 t uogų. t. y. 17 t/ha. Dabar yra per 200 veislių, kurių dauguma su­kurta atrinkus klonus natūraliose popu­liacijose.

Pasaulyje stambiauoges spanguolės auginamos daugiau kaip 16 000 ha plo­te. 95% visų komercinių spanguolynų yra Šiaurės Amerikoje. Jos auginamos ir Ka­nadoje. Anglijoje. Vokietijoje, Austrijoje. Italijoje. Lenkijoje. Suomijoje, Čilėje. Ru­sijoje. Ukrainoje. Baltarusijoje. Latvijoje. Estijoje. Lietuvoje. JAV plantacijose dau­giausiai auginamos veislės ‘Ben Lear’. Bergman’. Crowley’ ir ‘Stevens’.

Lietuvos valstybinio augalų veislių ty­rimo centro parengtame leidinyje „Auga­lų veislių 2005 m. sąrašas” („Nacionalinis augalų veislių 2005 m. sąrašas”; „Valsty­bės žinios”. 2005. Nr. 3-55) įrašytos (nuo 1999-ųjų) 5 stambiauoges spanguolės veislės – ‘Black Veil’. ‘Ben Lear’. Pilgrim’. ‘Stevens’. Washington’. Pagal atliktų spe­cialių tyrimų duomenis jos pripažintos itin geros ūkinės vertės ir yra tinkamos auginti Lietuvos agroklimato sąlygomis. Tačiau ir kitos veislės patrauklios tiek der­lumu tiek uogų išvaizda, pakankamai pakančios nepalankiems žiemojimo fak­toriams, todėl gali būti auginamos so­duose. Tik plantaciniam auginimui jas reikia rinktis itin atidžiai ir atsakingai.

Kokios stambiauogių spanguolių veislės augintinos soduose ir plantacijose sužinosite kitame straipsnyje Stambiauogės spanguolės.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *